Hồ Chí Minh
Vp gần sân bay
Hồ Chí Minh
Vp gần sân bay

Thỏa thuận

Bán hoặc cho thuê nguyên căn
Hồ Chí Minh
Nhà MT Q1 cho thuê
Hồ Chí Minh
Nhà MT Q1 cho thuê

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh