Rao vặt Vico

Đăng nhập hệ thống


Để tránh tình trạng đăng tin rác và thành viên ảo. Chúng tôi tiến hành nâng cấp và yêu cầu các thành viên phải xác thực trước khi sử dụng tiếp tài khoản của mình.

Cách 1: Sử dụng địa chỉ email

Chúng tôi đã gửi email kích hoạt đến địa chỉ email đăng ký bạn vui lòng kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.

Nếu sau 5 phút quý khách chưa nhận được email hãy yêu cầu gửi lại mã kích hoạt tại đây.

Cách 2: Sử dụng tin nhắn SMS