Làm băng rôn quấn đầu cổ vũ bóng đá
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Sản xuất túi zipper tại Hà Nội
Hà Nội
Hồ Chí Minh
In túi nilon, thiết kế miễn phí
Hà Nội