Tuyển thợ thi công quảng cáo

7 Triệu Đồng
/thợ

Nhân viên phụ kho

5 Triệu Đồng

Nhân viên phụ kho

5 Triệu Đồng

Nhân viên tạp vụ

4 Triệu, 500 Nghìn Đồng