Công ty CP vật liệu xây dựng Hải Quân
Công ty CP vật liệu xây dựng Hải Quân

Công ty CP vật liệu xây dựng Hải Quân

/ Lô K1-1, KCN Đại Đồng, Hoàng Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Tin rao vặt đang giao dịch [22]
GẠCH CHÈN HQ_1714CH GẠCH CHÈN HQ_1714CH [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:29 - 06/11/2018

Gạch 3 vách HQ_90V3S Gạch 3 vách HQ_90V3S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 09:57 - 06/11/2018

Gạch 3 vách HQ_105V3S Gạch 3 vách HQ_105V3S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 09:57 - 06/11/2018

Gạch 4 vách HQ_120V4S Gạch 4 vách HQ_120V4S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 06:21 - 06/11/2018

GẠCH CHÈN HQ_150CH GẠCH CHÈN HQ_150CH [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:28 - 23/10/2018

GẠCH CHÈN HQ_120CH GẠCH CHÈN HQ_120CH [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:26 - 23/10/2018

GẠCH ĐẶC HQ_95DA GẠCH ĐẶC HQ_95DA [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:23 - 23/10/2018

GẠCH ĐẶC HQ_100DA GẠCH ĐẶC HQ_100DA [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:21 - 23/10/2018

GẠCH ĐẶC HQ_105DA GẠCH ĐẶC HQ_105DA [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:19 - 23/10/2018

BÁT GIÁC (30X30) BÁT GIÁC (40X40) BÁT GIÁC (30X30) BÁT GIÁC (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:11 - 23/10/2018

CARO (30X30) CARO (40X40) CARO (30X30) CARO (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:08 - 23/10/2018

ĐÁ RỐI (30X30) ĐÁ RỐI (40X40) ĐÁ RỐI (30X30) ĐÁ RỐI (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:05 - 23/10/2018

MẶT PHẲNG (30X30) MẶT PHẲNG (40X40) MẶT PHẲNG (30X30) MẶT PHẲNG (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 11:01 - 23/10/2018

MẶT TRĂNG (30X30) MẶT TRĂNG (40X40) MẶT TRĂNG (30X30) MẶT TRĂNG (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:57 - 23/10/2018

MẮT PHƯỢNG (30X30) MẮT PHƯỢNG (40X40) MẮT PHƯỢNG (30X30) MẮT PHƯỢNG (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:38 - 23/10/2018

RẺ QUẠT (30X30) RẺ QUẠT (40X40) RẺ QUẠT (30X30) RẺ QUẠT (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:34 - 23/10/2018

MẮT NAI (30X30) MẮT NAI (40X40) MẮT NAI (30X30) MẮT NAI (40X40) [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:30 - 23/10/2018

Gạch 4 vách HQ_150V4S Gạch 4 vách HQ_150V4S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:18 - 23/10/2018

Gạch 4 vách HQ_140V4S Gạch 4 vách HQ_140V4S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:15 - 23/10/2018

Gạch 3 vách HQ_100V3S Gạch 3 vách HQ_100V3S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:11 - 23/10/2018

Gạch 2 vách HQ_105V2S Gạch 2 vách HQ_105V2S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:09 - 23/10/2018

Gạch 4 vách HQ_200V4S Gạch 4 vách HQ_200V4S [hết hạn]

Giá: Thỏa thuận

Kiến trúc, Xây dựng 10:05 - 23/10/2018

Thông tin
  • Tài khoản: gachhaiquan
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Địa chỉ: Lô K1-1, KCN Đại Đồng, Hoàng Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Nơi làm việc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải Quân
  • Địa chỉ: Lô K1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Web: http://gachhaiquan.com.vn/
  • Tham gia: 20-09-2018
Danh mục rao vặt