Hạt Mạng AMP MP6ASB1 621119813 Modular Plug

2 Triệu, 90 Nghìn Đồng
/hộp

Máy test mạng Noyafa NF 868

2 Triệu, 200 Nghìn Đồng
/Bộ

Máy test mạng Noyafa NF 8601

3 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/chiếc

Bộ test mạng Noyafa NF 300

1 Triệu, 650 Nghìn Đồng
/Bộ