CHO THUÊ CĂN HỘ MƯỜNG THANH
Đà Nẵng
CHO THUÊ CĂN HỘ MƯỜNG THANH

12 Triệu Đồng
/51

Cho thuê căn hộ tại Dragon Bridge
Đà Nẵng
Cho thuê căn hộ tại Dragon Bridge

9 Triệu, 300 Nghìn Đồng
/35

Nhà mặt tiền cho thuê đường 30 tháng 4
Đà Nẵng
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Lê Văn Việt, Quận 9
Hồ Chí Minh