Trách nhiệm của Vico.vn

1. Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các dịch vụ của website Vico.vn trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu sau 30 ngày các Bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính của website Vico.vn để giải quyết và áp dụng pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Vấn đề miễn trách của vico.vn

2.1 Vico.vn là sàn giao dịch điện tử để người bán và người mua gặp nhau giao dịch thương mại. Tất cả các giao dịch trên vico.vn như mua hàng hóa, thông tin, sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. vico.vn hoàn toàn không liên quan đến họat động mua bán này, và không chịu trách nhiệm gì về tranh chấp xảy ra giữa các bên.

2.2 Thông tin về người bán, thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên vico.vn chỉ mang tính tham khảo, thành viên phải xác nhận rõ thông tin về sản phẩm dịch vụ bằng cách truy cập vào website của hãng sản xuất, hoặc liên lạc trực tiếp với người bán, trước khi ra quyết định mua hàng. vico.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tranh chấp về những thông tin đã nêu trên.

2.3 Công ty chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện hệ thống, tạo một môi trường giao dịch thuận tiện hơn, tuy nhiên trong quá trình giao dịch có thể sẽ phát sinh các lỗi do đường truyền, máy tính gây ra dẫn đến gián đoạn cản trở giao dịch. Đây là những sự cố không kiểm soát được, do vậy chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào từ những sự cố trên gây ra.

2.4 Công ty chúng tôi luôn tăng cường các biện pháp bảo mật, phòng thủ tránh những vấn đề phát sinh cho hệ thống, tuy nhiên cũng không hoàn toàn tránh khỏi những tấn công từ bên ngoài. Do vậy những e-mail gửi từ hộp thư, máy chủ của vico.vn cũng không đảm bảo 100% an toàn, do vậy thành viên nên kiểm tra tất cả e-mail từ chúng tôi xem đã an toàn chưa rồi mới xem. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc bị tấn công gây ra những tổn thất như đã nêu trên.

2.5 vico.vn luôn đưa ra những bài viết về tư vấn tiêu dùng, tuy nhiên đây chỉ mang tính tham khảo. Thành viên nên kiểm tra thông tin chính xác, trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn hại do những bài viết gây ra cho thành viên.

3. Thông tin giá cả trong Vico.vn

3.1 Thông tin về giá cả trong Vico.vn là những thông tin được người bán cung cấp. Đây là thông tin giá cả dành riêng cho bán hàng trên mạng internet, nên có thể sẽ khác với giá hàng bày bán tại cửa hàng.

3.2; Thông tin về giá cả nếu không có thông tin gì kèm theo thì đây chỉ là thông tin giá cả của riêng mặt hàng đó. Tuỳ theo từng loại mặt hàng có thể có những chi phí khác phát sinh kèm theo.

3.3 Giá cả mặt hàng thường xuyên thay đổi do vậy các thông tin đăng trên vico.vn chỉ mang tính tham khảo, thông tin chính xác sẽ được người bán thông báo trực tiếp khi liên hệ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sai lệch thông tin về giá cả đăng trên vico.vn với thông tin của người bán cung cấp.

4. Các quy định khi đăng thông tin lên Vico.vn

Vico.vn yêu cầu người bán tuân thủ các quy định sau đây khi đăng thông tin lên website

4.1 Người bán phải đảm bảo cung cấp được hàng hoá, dịch vụ theo đúng như giá cả, số lượng hàng khi đăng ký lên vico.vn

4.2 Trong trường hợp giá hàng, hoặc số lượng hàng thay đổi, người bán phải ngay lập tức sửa thông tin đăng trên vico.vn để cho phù hợp với khả năng cung cấp hàng hoá dịch vụ thực tế.

4.3 Trong trường hợp người bán đăng ký giá và số lượng cho hàng hoá mới, thì phải đảm bảo hàng hoá mình sẽ bán ra sẽ là mới 100% (Hàng chưa sử dụng, hoặc hàng chưa mở hộp. Thời hạn bảo hành của hàng hoá vẫn còn nguyên )

4.4 Người bán chỉ đăng những mặt hàng có khả năng gửi cho người mua trong vòng 7 ngày, kể từ khi người mua đặt hàng, và người bán gửi mail lại chấp nhận bán hàng.