Bắc Ninh
HIM LAM GREEN PARK ĐẠI PHÚC

2 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/75

Hồ Chí Minh