CẦN BÁN NHÀ PHỐ TẠI KĐT MECAMEX CHƠN THÀNH
Bình Phước
CẦN BÁN NHÀ PHỐ TẠI KĐT MECAMEX CHƠN THÀNH

2 Tỷ, 400 Triệu Đồng
/tổng diện tích

CẦN BÁN NHÀ PHỐ TẠI KĐT MECAMEX CHƠN THÀNH
Bình Phước
CẦN BÁN NHÀ PHỐ TẠI KĐT MECAMEX CHƠN THÀNH

2 Tỷ, 400 Triệu Đồng
/tổng diện tích