Bể dầu FSEFR0504AE Furnotel
Hà Nội
Bể dầu FSEFR0504AE Furnotel

3 Triệu, 565 Nghìn Đồng
/cái

Bếp trứng cá viên FSEFB0304 Furnotel
Hà Nội
Bếp trứng cá viên FSEFB0304 Furnotel

2 Triệu, 260 Nghìn Đồng
/cái

BỂ DẦU FSEFR0304C
Hà Nội
BỂ DẦU FSEFR0304C

6 Triệu, 384 Nghìn Đồng
/cái

Bếp nấu mỳ ý liền tủ F7070GPC Furnotel
Hà Nội
Bếp nấu mỳ ý liền tủ F7070GPC Furnotel

40 Triệu, 799 Nghìn Đồng
/cái

Toaster băng chuyền FSECT0404 Furnotel
Hà Nội
Toaster băng chuyền FSECT0404 Furnotel

9 Triệu, 367 Nghìn Đồng
/cái

MÁY THÁI NÁT RAU CỦ FFVC0603A
Hà Nội
MÁY THÁI NÁT RAU CỦ FFVC0603A

19 Triệu, 595 Nghìn Đồng
/cái

Tủ mát 3 cánh kính FRUC72 Furnotel
Hà Nội
Tủ mát 3 cánh kính FRUC72 Furnotel

41 Triệu, 917 Nghìn Đồng
/cái

TỦ ĐÔNG 1 CÁNH KÍNH DẠNG ĐỨNG FREFF0608C
Hà Nội
TỦ ĐÔNG 1 CÁNH KÍNH DẠNG ĐỨNG FREFF0608C

34 Triệu, 484 Nghìn Đồng
/cái

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng F7070GGR Furnotel
Hà Nội
Bếp âu 4 họng kèm lò nướng F7070GGR Furnotel

45 Triệu, 948 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT ĐỒ UỐNG 3 CỬA TRƯỢT FRBR21
Hà Nội
TỦ MÁT ĐỒ UỐNG 3 CỬA TRƯỢT FRBR21

31 Triệu, 385 Nghìn Đồng
/cái

Bếp rán phẳng để bàn dùng gas FCXGGD1207 Furnotel
Hà Nội
Bếp âu 4 họng để bàn FCXGGR0707 Furnotel
Hà Nội
Bếp âu 4 họng để bàn FCXGGR0707 Furnotel

25 Triệu, 747 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH FRUC73
Hà Nội
TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH FRUC73

50 Triệu, 887 Nghìn Đồng
/cái

Bếp âu 6 họng kèm lò nướng F7010GGR Furnotel
Hà Nội
Bếp âu 6 họng kèm lò nướng F7010GGR Furnotel

51 Triệu, 470 Nghìn Đồng
/cái

BẾP RÁN PHẲNG FSEGD0705B
Hà Nội
BẾP RÁN PHẲNG FSEGD0705B

5 Triệu, 103 Nghìn Đồng
/cái

MÁY LÀM ĐÁ 80kg FRM80CN
Hà Nội
MÁY LÀM ĐÁ 80kg FRM80CN

38 Triệu, 608 Nghìn Đồng
/cái

BẾP RÁN PHẰNG (1/3 NHĂN) LIỀN TỦ F7070EDC
Hà Nội
BẾP RÁN PHẰNG (1/3 NHĂN) LIỀN TỦ F7070EDC

37 Triệu, 816 Nghìn Đồng
/cái

Bếp á 2 họng kèm quạt thổi
Hà Nội
Bếp á 2 họng kèm quạt thổi

17 Triệu Đồng
/cái

Bếp âu 6 họng để bàn FCXGGC1007 Furnotel
Hà Nội
Bếp âu 6 họng để bàn FCXGGC1007 Furnotel

35 Triệu, 346 Nghìn Đồng
/cái

BẾP RÁN PHẲNG ĐỂ BÀN DÙNG GA FCXGGD0707
Hà Nội
BẾP RÁN PHẲNG ĐỂ BÀN DÙNG GA FCXGGD0707

24 Triệu, 465 Nghìn Đồng
/cái

TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH ĐỨNG FRCF53
Hà Nội
TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH ĐỨNG FRCF53

87 Triệu, 235 Nghìn Đồng
/cái

BẾP NẤU FAGGR1207AS
Hà Nội
BẾP NẤU FAGGR1207AS

18 Triệu, 850 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT ĐỒ UỐNG 1 CỬA MỞ FRBR31
Hà Nội
TỦ MÁT ĐỒ UỐNG 1 CỬA MỞ FRBR31

21 Triệu, 203 Nghìn Đồng
/cái

BẾP ÂU 6 HỌNG ĐỂ BÀN FCXGGC1007
Hà Nội
BẾP ÂU 6 HỌNG ĐỂ BÀN FCXGGC1007

35 Triệu, 346 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT 1 CÁNH 2 NGĂN KÉO FRUC81
Hà Nội
TỦ MÁT 1 CÁNH 2 NGĂN KÉO FRUC81

44 Triệu, 713 Nghìn Đồng
/cái

BẾP ÂU 4 HỌNG ĐỂ BÀN FCXGGR0707
Hà Nội
BẾP ÂU 4 HỌNG ĐỂ BÀN FCXGGR0707

27 Triệu, 747 Nghìn Đồng
/cái

Máy làm đá furnotel
Hà Nội
Máy làm đá furnotel

20 Triệu Đồng
/cái

BẾP RÁN PHẲNG (1/3 NGĂN LIỀN TỦ) F7070GDC
Hà Nội
BẾP RÁN PHẲNG (1/3 NGĂN LIỀN TỦ) F7070GDC

42 Triệu, 709 Nghìn Đồng
/cái

BẾP XÀO Á LIỀN TỦ F9080GWO
Hà Nội
BẾP XÀO Á LIỀN TỦ F9080GWO

29 Triệu, 428 Nghìn Đồng
/cái

BẾP NẤU 2 HỌNG KÈM TỦ F9040GGR
Hà Nội
BẾP NẤU 2 HỌNG KÈM TỦ F9040GGR

32 Triệu, 341 Nghìn Đồng
/cái

Bếp bain marie dùng điện
Hà Nội
Bếp bain marie dùng điện

13 Triệu Đồng
/cái

BẾP ĐIỆN 4 MÂM ĐỂ BÀN FCXEER0707
Hà Nội
BẾP ĐIỆN 4 MÂM ĐỂ BÀN FCXEER0707

18 Triệu, 104 Nghìn Đồng
/cái

BÀN GIỮ LẠNH VÀ NÓNG FRBMT1207
Hà Nội
BÀN GIỮ LẠNH VÀ NÓNG FRBMT1207

49 Triệu, 746 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT 6 NGĂN KÉO FRUC84
Hà Nội
TỦ MÁT 6 NGĂN KÉO FRUC84

65 Triệu, 916 Nghìn Đồng
/cái

BẾP ÂU 6 HỌNG KÈM LÒ NƯỚNG F7010GGR
Hà Nội
BẾP ÂU 6 HỌNG KÈM LÒ NƯỚNG F7010GGR

51 Triệu, 470 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT 2 CÁNH ĐỨNG FREFC1208C
Hồ Chí Minh
TỦ MÁT 2 CÁNH ĐỨNG FREFC1208C

45 Triệu, 62 Nghìn Đồng
/cái

PANINI SANDWICH FSEPG0604A
Hà Nội
PANINI SANDWICH FSEPG0604A

9 Triệu, 530 Nghìn Đồng
/cái

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng
Hà Nội
Bếp âu 4 họng kèm lò nướng

46 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/cái

Bấp nấu mì liền tủ furnotel
Hà Nội
BẾP CHIÊN DẦU 1 RỔ LIỀN TỦ F9040GFR
Hà Nội
BẾP CHIÊN DẦU 1 RỔ LIỀN TỦ F9040GFR

26 Triệu, 842 Nghìn Đồng
/cái

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH FREUC1208B
Hồ Chí Minh
TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH FREUC1208B

28 Triệu, 985 Nghìn Đồng
/cái

Bếp làm cá viên chiên
Hà Nội
Bếp làm cá viên chiên

2 Triệu, 260 Nghìn Đồng
/cái

Máy làm bánh crepe furnotel
Hà Nội
Máy làm bánh crepe furnotel

111 Tỷ, 111 Triệu, 111 Nghìn, 111 Đồng

BẾP NƯỚNG THAN ĐÁ DÙNG ĐIỆN ĐỂ BÀN FCXELG0707
Hà Nội