Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng KCN Vĩnh Lộc
Hồ Chí Minh
Thông Tắc Cống Giá Rẻ 90.000Đ
Hà Nội
Vệ sinh dầu truyền nhiệt
Hồ Chí Minh
Vệ sinh máy móc thiết bị
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Tổng vệ sinh nhà xưởng

1 Triệu Đồng

VỆ SINH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Hồ Chí Minh
Thùng rác 120 lít 0973 212 939
Hồ Chí Minh
Thùng rác 120 lít 0973 212 939

20 Nghìn Đồng
/cái

Thùng rác 240 lít 0973 212 939
Hồ Chí Minh
Thùng rác 240 lít 0973 212 939

20 Nghìn Đồng
/cái

VỆ SINH MÁY MÓC THIẾT BỊ
Hồ Chí Minh
VỆ SINH MÁY MÓC THIẾT BỊ

10 Nghìn Đồng
/lần

Vệ sinh ống bồn bể chứa dầu
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Nội
Giúp việc theo giờ 35.000đ/giờ
Gia Lai