Tư vấn, thiết kế phòng sạch
Bà Rịa Vũng Tàu
Phòng Lab thí nghiệm ở Vĩnh Long
Bà Rịa Vũng Tàu
Bàn thí nghiệm hóa sinh
Bà Rịa Vũng Tàu
Tủ an toàn sinh học cấp 1
Bà Rịa Vũng Tàu
Tủ phòng thí nghiệm acid
Bà Rịa Vũng Tàu