Thùng rác 90 lít nắp kín màu xanh lá, nhựa HDPE
Hồ Chí Minh
Thùng 660 lít nhựa HDPE nguyên sinh, màu xanh lá
Hồ Chí Minh
Can nhựa 30 lít màu xanh dương, nắp có garenty
Hồ Chí Minh
Can nhựa 30 lít xanh dương, nắp đỏ có garenty
Hồ Chí Minh