TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO CẦN TUYỂN GẤP !!
Hồ Chí Minh
Hà Nội
CV xin việc

Thỏa thuận

Cần 20 Ktv Nữ Massage Body Tại Cơ Sở Spa.
Hồ Chí Minh
Quảng Ninh chưa có Dịch Tuyển Nv PG về làm luôn.
Quảng Ninh
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO CẦN TUYỂN GẤP
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Nhân Viên Kinh Doanh

Thỏa thuận

Tuyển nhân viên chăm sóc khách về làm gấp.
Quảng Ninh