VicoTas
Câu hỏi
MrTien ftienhts
21/04/2013 20:22

Mua cặp nhiệt độ dùng để đo nhiệt độ trong phòng ở đâu?



Danh sách câu trả lời (1)
NgocUk Ngoc 21/04/2013 20:22
Bạn ra phố Phương Mai gần bệnh Viện Việt Pháp ấy tớ thấy có đấy
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Rao vặt Siêu Vip