Cho thuê kho chính chủ sát VIN CITY diện tích 1000
Hồ Chí Minh
Cho thuê kho chính chủ sát VIN CITY diện tích 1000
Hồ Chí Minh
Cho thuê kho nhà xưởng dài hạn tại Bắc Ninh
Bắc Ninh
Cho thuê nhà xưởng khu vực Bình Tân
Hồ Chí Minh
Cho thuê nhà xưởng khu vực Bình Tân

135 Triệu Đồng
/tháng