Phòng KK trong chung cư Tam trinh
Hà Nội
Cho thuê phòng trọ CCMN
Hà Nội
Hà Nội
Cho thuê phòng trọ hoặc mở công ty
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cho thuê phòng ở

Thỏa thuận