Sửa chữa bảo dưỡng cơ khí động cơ ô tô
Hải Phòng
Học tiếng Trung tại HP
Hải Phòng
Học tiếng Trung tại HP

3 Triệu Đồng
/khóa học

Học nấu ăn tại HP
Hải Phòng
Học nấu ăn tại HP

3 Triệu Đồng
/khóa học

lái xe nâng ở Kiến An hải phòng....
Hải Phòng
lái xe nâng ở Kiến An hải phòng....

3 Triệu Đồng
/khóa học

Học điện lạnh tại hải phòng
Hải Phòng
Học điện lạnh tại hải phòng

3 Triệu Đồng
/khóa học

Học điện lạnh hải phòng
Hải Phòng
Học điện lạnh hải phòng

3 Triệu Đồng
/khóa học

Hải Phòng
Học điện lạnh tại HP

3 Triệu Đồng
/khóa học

Khóa học vận hành thiết bị nâng chuyển hàng hóa
Hải Phòng
Học Văn Thư Lưu trữ tại HP
Hải Phòng
Học Văn Thư Lưu trữ tại HP

3 Triệu Đồng
/khóa học

học Văn thư lưu trữ tại hải phòng
Hải Phòng
học Văn thư lưu trữ tại hải phòng

3 Triệu Đồng
/khóa học

Hải Phòng
học hàn tại K.A hải phòng

2 Triệu Đồng
/khóa học

Học lái máy xúc ở hải phòng....
Hải Phòng
Học lái máy xúc ở hải phòng....

3 Triệu Đồng
/khóa học

lái xe nâng ở hải phòng....
Hải Phòng
lái xe nâng ở hải phòng....

3 Triệu Đồng
/khóa học

Sửa chữa bảo dưỡng động cơ ô tô
Hải Phòng
Sửa chữa bảo dưỡng động cơ ô tô

3 Triệu Đồng
/khóa học

động cơ ô tô
Hải Phòng
động cơ ô tô

2 Triệu Đồng
/khóa học

hàn tig
Hải Phòng
hàn tig

2 Triệu Đồng
/khóa học

lái máy xúc ở hải phòng........
Hải Phòng
lái máy xúc ở hải phòng........

2 Triệu Đồng
/khóa học

điện lạnh hải phòng.
Hải Phòng
điện lạnh hải phòng.

2 Triệu Đồng
/khóa học

điện công nghiệp
Hải Phòng
điện công nghiệp

2 Triệu Đồng
/khóa học

khung gầm ô tô
Hải Phòng
khung gầm ô tô

2 Triệu Đồng
/khóa học

điện lạnh hải phòng
Hải Phòng
điện lạnh hải phòng

2 Triệu Đồng
/khóa học

lái máy xúc ở hải phòng....
Hải Phòng
lái máy xúc ở hải phòng....

2 Triệu Đồng
/khóa học

Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô
Hải Phòng
Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô

2 Triệu Đồng
/khóa học

học hàn tại hải phòng
Hải Phòng
học hàn tại hải phòng

2 Triệu Đồng
/khóa học

văn thư lưu trữ
Hải Phòng
văn thư lưu trữ

2 Triệu Đồng
/khóa học

điện công nghiệp ở hải phòng
Hải Phòng
điện công nghiệp ở hải phòng

2 Triệu Đồng
/khóa học