Học thạc sĩ chỉ xét tuyển đầu vào
Hồ Chí Minh
Khai giảng lớp Sơ Cấp Vận Tải Đường Bộ
Lâm Đồng
Khai giảng lớp Sơ Cấp Vận Tải Đường Bộ

3 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/đồng

Khai giảng lớp kế toán trưởng Doanh Nghiệp Online trên toàn quốc
Đồng Tháp
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Đào tạo khai hải quan điện tử tại Bắc Ninh
Hà Nội
Đào tạo khai hải quan điện tử tại Bắc Ninh

3 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/người

Hòa Bình
Khai giảng lớp kế toán tổng hợp từ AZ
Bình Dương
Khai giảng lớp kế toán tổng hợp từ AZ

3 Triệu, 200 Nghìn Đồng
/đồng

HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Hải Dương
Khoá học cấp chứng chỉ Đại lý tàu biển
Quảng Ngãi
Khoá học cấp chứng chỉ Đại lý tàu biển

3 Triệu, 900 Nghìn Đồng
/khoá

Hải Phòng
Kế toán thực tế tại Hải Phòng
Hải Phòng
Kế toán thực tế tại Hải Phòng

3 Triệu, 200 Nghìn Đồng
/khoá

lái máy xúc ở hải phòng
Hải Phòng
lái máy xúc ở hải phòng

1 Triệu Đồng
/khóa học