Máy cắt mỏ gà giá rẻ
Bình Phước
Máy cắt mỏ gà giá rẻ

1 Triệu, 600 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy xay sữa đậu nành rẻ
Bình Phước
Máy xay sữa đậu nành rẻ

3 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy nghiền dược liệu giá rẻ
Bình Phước
Máy nghiền dược liệu giá rẻ

8 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy bóc vỏ hành tỏi giá rẻ
Bình Phước
Máy bóc vỏ hành tỏi giá rẻ

2 Triệu, 200 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy nổ bỏng ngô, gạo 7 béc
Bình Phước
Máy nổ bỏng ngô, gạo 7 béc

2 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy thái hành, tỏi
Bình Phước
Máy thái hành, tỏi

400 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy bóc vỏ hành, tỏi
Bình Phước
Máy bóc vỏ hành, tỏi

2 Triệu, 200 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy vắt li tâm
Bình Phước
Máy vắt li tâm

3 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy làm bắp rang bơ bằng điện
Bình Phước
Máy làm bắp rang bơ bằng điện

2 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy nổ bỏng ngô, bỏng gạo 7 béc
Bình Phước
Máy nổ bỏng ngô, bỏng gạo 7 béc

2 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/chiếc

Máy trộn bột, đánh trứng
Bình Phước
Máy trộn bột, đánh trứng

7 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/chiếc

Bình Phước