Máy Test mạng đa năng NF468B
Hà Nội
Rệp nối quang 3M Fibrlok II 2529
Hà Nội
Cáp mạng cat5 commscope
Hà Nội
Cáp mạng cat5 commscope

1 Triệu, 350 Nghìn Đồng

Patch panel 24 cổng cat6
Hà Nội
Patch panel 24 cổng cat6

850 Nghìn Đồng

Hạt mạng cat6A FTP hàng sẵn sl
Hà Nội
Hạt mạng cat6A FTP hàng sẵn sl

1 Triệu, 300 Nghìn Đồng

Cáp mạng Cat6 UTP COMMSCOPE PN 14272546
Hà Nội
Dây nhảy patch cord Cat6A/ Cat7 Commscope
Hà Nội
Máy test cáp HDMI NF622
Hà Nội
Máy test cáp HDMI NF622

850 Nghìn Đồng

Phần mềm Quản lý thiết bị y tế.
Hồ Chí Minh
Lập trình phần mềm giá rẻ
Hồ Chí Minh
Lập trình phần mềm giá rẻ

10 Triệu Đồng
/cai

Tool nhấn mạng AMP hàng có sẵn
Hà Nội
Máy Dò Dây Mạng iPOOK PK65H
Hà Nội
Máy test mạng POE NF468PT
Hà Nội
Máy test mạng POE NF468PT

650 Nghìn Đồng

Máy Test mạng đa năng NF868
Hà Nội
Tool mạng Krone hàng có sẵn sl
Hà Nội
Máy test mạng đa năng NF308
Hà Nội
Máy test mạng đa năng NF308

1 Triệu, 300 Nghìn Đồng

Tool mạng TALON TL914B/9140
Hà Nội
Tool mạng TALON TL914B/9140

320 Nghìn Đồng