Nhân mạng âm tường, âm sàn (cat5/cat6)
Hà Nội
Patch panel 24 port Cat5e COMMSCOPE P/N 14791542
Hà Nội
Cáp mạng Cat6e UTP COMMSCOPE PN 14272546
Hà Nội
Máy Test mạng đa năng NF308
Hà Nội
Máy Test mạng đa năng NF308

Thỏa thuận
/bộ

Máy Test mạng đa năng NF388 hãng NoYaFa
Hà Nội
Cáp mạng Cat5e UTP COMMSCOPE mã 62195902
Hà Nội
Máy test cáp đa năng Noyafa NF8601S
Hà Nội
Cáp mạng COMMSCOPE Cat6A FTP PN 18592182 (884024508/10)
Hà Nội
Cáp mạng COMMSCOPE Cat6A FTP PN 18592182 (884024508/10)

3 Triệu, 300 Nghìn Đồng
/hộp

Hạt mạng RJ45 Cat6 Commscope/ AMP mã 55547203
Hà Nội
Cáp mạng Cat5e UTP COMMSCOPE mã PN 62195902
Hà Nội
Cáp mạng Cat5e UTP COMMSCOPE mã PN 62195902

1 Triệu, 400 Nghìn Đồng
/cuộn

Cáp mạng Cat6e UTP COMMSCOPE PN 14272546
Hà Nội
Cáp mạng Cat6e UTP COMMSCOPE PN 14272546

1 Triệu, 800 Nghìn Đồng

Cáp mạng COMMSCOPE Cat6A FTP PN 18592182 (884024508/10)
Hà Nội
Cáp mạng Lan Cat5e vinacap chính hãng
Hà Nội
Cáp mạng Lan Cat5e vinacap chính hãng

1 Triệu, 720 Nghìn Đồng

Cáp mạng Lan Cat6 vinacap chính hãng
Hà Nội
Cáp mạng Lan Cat6 vinacap chính hãng

2 Triệu, 200 Nghìn Đồng