DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Triệu Đồng
/tổng diện tích

DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Triệu Đồng
/tổng diện tích

DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Triệu Đồng
/tổng diện tích

DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Triệu Đồng
/tổng diện tích

DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Tỷ Đồng
/tổng diện tích

DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN
Bến Tre
DẤT NỀN THẠNH PHÚ KINH TẾ BIỂN

13 Tỷ Đồng
/tổng diện tích

Đất Nền Khu Dân Cư Thương Mại Thạnh Phú
Bến Tre
Đất Nền Khu Dân Cư Thương Mại Thạnh Phú

1 Tỷ, 600 Triệu Đồng
/tổng diện tích

ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN CHỢ TẠI BẾN TRE THÍCH HỢP ĐẦU TƯ SINH LỜI.
Bến Tre
CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN MẶT CHỢ LIỀN KỀ KHU CÔNG NGHIỆP
Bến Tre
CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN MẶT CHỢ LIỀN KỀ KHU CÔNG NGHIỆP

1 Tỷ, 525 Triệu Đồng
/tổng diện tích