Mở bán chung cư The Minato Residence Hải Phòng
Hải Phòng
Mở bán chung cư The Minato Residence Hải Phòng

2 Tỷ Đồng
/tổng diện tích

Hải Phòng
Hải Phòng