Dự án kđt cao cấp Sao Mai cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Thanh Hóa
Bán Đất Quảng Đức Quảng Xương Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bán Đất Quảng Đức Quảng Xương Thanh Hóa

720 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Mặt Bằng Quy Hoạch 2416 Đông Minh Đông Sơn
Thanh Hóa
Bán Đất Mặt Bằng Quy Hoạch 2416 Đông Minh Đông Sơn

4 Triệu, 300 Nghìn Đồng
/tổng diện tích