Đóng gói hàng hoá vận chuyển hàng xuất khẩu
Hà Nội
Đóng gói hàng hóa xuất khẩu ại KCN thăng long
Hà Nội
cỏ ghine mombasa giống cỏ sả lá lớn
Hà Nội
cỏ ghine mombasa giống cỏ sả lá lớn

550 Nghìn Đồng
/kilogram

giống cỏ mulato2 chịu hạn
Hà Nội
giống cỏ mulato2 chịu hạn

650 Nghìn Đồng
/kilogram

tôn đột lỗ, sàng đột lỗ, kim loại đục lỗ
Hồ Chí Minh
Máy cưa xăng
Hà Nội
Máy cưa xăng

Thỏa thuận