cỏ ghine mombasa giống cỏ sả lá lớn
Hà Nội
cỏ ghine mombasa giống cỏ sả lá lớn

550 Nghìn Đồng
/kilogram

giống cỏ mulato2 chịu hạn
Hà Nội
giống cỏ mulato2 chịu hạn

650 Nghìn Đồng
/kilogram

tôn đột lỗ, sàng đột lỗ, kim loại đục lỗ
Hồ Chí Minh
Máy cưa xăng
Hà Nội
Máy cưa xăng

Thỏa thuận