tôn đột lỗ, sàng đột lỗ, kim loại đục lỗ
Hồ Chí Minh
Máy cưa xăng
Hà Nội
Máy cưa xăng

Thỏa thuận