cây lạc dại_chống xói mòn
Thanh Hóa
cây lạc dại_chống xói mòn

550 Nghìn Đồng
/g

cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng 2020
Thanh Hóa
cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng
Thanh Hóa
cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng

490 Nghìn Đồng
/kilogram

giống cỏ super BMR
Hà Nội
giống cỏ super BMR

320 Nghìn Đồng
/kilogram

cỏ super bmr
Hà Nội
cỏ super bmr

320 Nghìn Đồng
/kilogram

cỏ bermuda giống cỏ gà
Hà Nội
cỏ bermuda giống cỏ gà

900 Nghìn Đồng
/kilogram

cỏ ghine TD58 (Tanzanin)
Thanh Hóa
cỏ ghine TD58 (Tanzanin)

550 Nghìn Đồng
/kilogram

giống cỏ ghine dt 58
Thanh Hóa
giống cỏ ghine dt 58

550 Nghìn Đồng
/kg

cây lạc dại
Thanh Hóa
cây lạc dại

3 Triệu, 900 Nghìn Đồng
/kilogram

Thanh Hóa
Mua bán hóa chất Yucca bột
Hồ Chí Minh
Mua bán YUCCA cho nuôi thủy sản
Hồ Chí Minh
Mua bán yucca nguyên liệu
Hồ Chí Minh
ubon stylo giống cỏ giàu đạm
Hà Nội
ubon stylo giống cỏ giàu đạm

550 Nghìn Đồng
/kilogram

TCCA 90% TCCA viên nén viên sủi TCCA
Hồ Chí Minh
hạt giống cỏ Mulato 2
Hà Nội
hạt giống cỏ Mulato 2

650 Nghìn Đồng
/kilogram

Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel
Hà Nội
cỏ ruzi giống cỏ chăn thả 2020
Hà Nội
cỏ ruzi giống cỏ chăn thả 2020

390 Nghìn Đồng
/kilogram

cỏ lá gừng_cỏ lá tre
Thanh Hóa
cỏ lá gừng_cỏ lá tre

550 Nghìn Đồng
/kg

cỏ alfalfa linh lăng giống cỏ họ đậu
Thanh Hóa
cao lương latter marning
Hà Nội
cao lương latter marning

240 Nghìn Đồng
/kilogram

Hạt giống cỏ
Thanh Hóa
Hạt giống cỏ

490 Nghìn Đồng
/kg