Tank nhựa IBC 1000L mới 100%
Hồ Chí Minh
Tank nhựa IBC 1000L mới 100%

3 Triệu, 800 Nghìn Đồng
/cái

Thùng phuy nhựa 4 đai 220 lít cũ
Hồ Chí Minh
Thùng phuy sắt 2 nắp nhỏ,
Hưng Yên
Thùng phuy sắt 2 nắp nhỏ,

1 Nghìn Đồng
/cái