KĐT An Châu. TP Hải Dương 0915233224
Hải Dương
KĐT An Châu. TP Hải Dương 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

LH 0915233224. Bán đất nền An Châu, TPHD.
Hải Dương
LH 0915233224. Bán đất nền An Châu, TPHD.

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán 2 Lô GIÁ NGOẠI GIAO Văn An Chí Linh. LH 0915233224
Hải Dương
Bán 2 Lô GIÁ NGOẠI GIAO Văn An Chí Linh. LH 0915233224

1 Tỷ, 500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

HOTLINE 0915.233.224 Mr Đạt Đất Nền Văn An. TP Chí Linh
Hải Dương
HOTLINE 0915.233.224 Mr Đạt Đất Nền Văn An. TP Chí Linh

1 Tỷ, 500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

SĐT 0915233224. Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh
Hải Dương
SĐT 0915233224. Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh SĐT 0915233224
Hải Dương
Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh SĐT 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thành phố Chí Linh SĐT 0915233224
Hải Dương
Đất nền thành phố Chí Linh SĐT 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

KĐT An Châu. TP Hải Dương LH 0915233224
Hải Dương
KĐT An Châu. TP Hải Dương LH 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
giá thuê đất khu công nghiệp x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích