Dự án FLC QUẢNG NGÃI BEACH GOLF RESORT Gà đẻ trứng vàng cho nhà đầu tư
Quảng Ngãi
HÀNG HOT QUẢNG NGÃIFLC QUẢNG NGÃI BEACH GOLF RESORT
Quảng Ngãi
HÀNG HOT QUẢNG NGÃIFLC QUẢNG NGÃI BEACH GOLF RESORT

1 Tỷ, 800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

FLC Quảng Ngãi cơ hội đầu tư có 1 không 2 tại Quảng Ngãi
Quảng Ngãi