Đất Sông Cầu Phú Yên chính chủ có sổ đỏ 90m2
Phú Yên
ĐẤT HÒA ĐỊNH ĐÔNG,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN
Phú Yên
ĐẤT HÒA ĐỊNH ĐÔNG,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN

900 Triệu Đồng
/tổng diện tích

ĐẤT ĐỊNH THÀNH,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN.
Phú Yên
ĐẤT ĐỊNH THÀNH,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN.

900 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích