Phân loại rác thải , thùng rác ngoài trời 2 ngăn
Hồ Chí Minh
Gỗ nhựa ốp tường
Hồ Chí Minh
Gỗ nhựa ốp tường

115 Nghìn Đồng
/m2