Cần bán gấp lô góc tại Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang
Hải Dương
Cần bán gấp lô góc tại Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang
Hải Dương
KĐT An Châu. TP Hải Dương 0915233224
Hải Dương
KĐT An Châu. TP Hải Dương 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

LH 0915233224. Bán đất nền An Châu, TPHD.
Hải Dương
LH 0915233224. Bán đất nền An Châu, TPHD.

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán 2 Lô GIÁ NGOẠI GIAO Văn An Chí Linh. LH 0915233224
Hải Dương
Bán 2 Lô GIÁ NGOẠI GIAO Văn An Chí Linh. LH 0915233224

1 Tỷ, 500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

HOTLINE 0915.233.224 Mr Đạt Đất Nền Văn An. TP Chí Linh
Hải Dương
HOTLINE 0915.233.224 Mr Đạt Đất Nền Văn An. TP Chí Linh

1 Tỷ, 500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

SĐT 0915233224. Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh
Hải Dương
SĐT 0915233224. Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh SĐT 0915233224
Hải Dương
Đất Nền Văn Ăn TP CHí Linh SĐT 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thành phố Chí Linh SĐT 0915233224
Hải Dương
Đất nền thành phố Chí Linh SĐT 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

KĐT An Châu. TP Hải Dương LH 0915233224
Hải Dương
KĐT An Châu. TP Hải Dương LH 0915233224

500 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
giá thuê đất khu công nghiệp x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Hải Dương
Các khu công nghiệp bắc ninh x3

2 Nghìn Đồng
/tổng diện tích