KDC Đồng Mặn giá 499tr lh chính chủ 0988 07 2222
Phú Yên
KDC Đồng Mặn giá 499tr lh chính chủ 0988 07 2222

499 Triệu Đồng
/tổng diện tích

ĐẤT HÒA ĐỊNH ĐÔNG,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN
Phú Yên
ĐẤT HÒA ĐỊNH ĐÔNG,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN

900 Triệu Đồng
/tổng diện tích

ĐẤT ĐỊNH THÀNH,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN.
Phú Yên
ĐẤT ĐỊNH THÀNH,HUYỆN PHÚ HÒA,TỈNH PHÚ YÊN.

900 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Phú Yên
Ra mắt siêu dự án Tuy Hòa Phú Yên

200 Triệu Đồng
/tổng diện tích