Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Đường N4 cũ cùng dãy UBND Xã Lưu Phương Kim Sơn Ninh Bình
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Chính Chủ Bán Đất Cạnh UBND xã Lưu Phương 117m2 giá 1,7 tỷ
Ninh Bình
Chính Chủ Bán Đất Cạnh UBND xã Lưu Phương 117m2 giá 1,7 tỷ

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m
Ninh Bình
Bán Đất Trung Tâm Huyện Kim Sơn 117m2 7x17m

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Chính Chủ Lưu Phương Cùng dãy UBND Xã Lưu Phương
Ninh Bình
Bán Đất Chính Chủ Lưu Phương Cùng dãy UBND Xã Lưu Phương

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất cùng dãy UBND xã Lưu Phương 117m2 giá 1,7 tỷ
Ninh Bình
Bán Đất cùng dãy UBND xã Lưu Phương 117m2 giá 1,7 tỷ

1 Tỷ, 700 Triệu Đồng
/tổng diện tích

.Bán Lô Đất Khánh Phú, Huyên Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình
.Bán Lô Đất Khánh Phú, Huyên Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

1 Tỷ, 800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Ngõ 6 phố Phong sơn phường Nam Bình Ninh Bình
Ninh Bình
Bán Đất Ngõ 6 phố Phong sơn phường Nam Bình Ninh Bình

1 Tỷ, 980 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Lô Đất Tại Yên Lâm, Yên Sơn, Tp Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình
Bán đất khu An Hòa, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình 0334772941
Ninh Bình
Bán đất gần bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất gần bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất trung tâm thành phố tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất trung tâm thành phố tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán trung tâm thành phố Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán trung tâm thành phố Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất đường tây thành tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất đường tây thành tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất gần bệnh viện 700 giường tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình