Bán đất khu An Hòa, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình 0334772941
Ninh Bình
Bán đất gần bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất gần bệnh viện mắt tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất trung tâm thành phố tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất trung tâm thành phố tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán trung tâm thành phố Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán trung tâm thành phố Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất đường tây thành tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình
Bán đất đường tây thành tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262

1 Triệu, 50 Nghìn Đồng
/tổng diện tích

Bán đất gần bệnh viện 700 giường tỉnh Ninh Bình 417 68m2 LH 0337525262
Ninh Bình