Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2
Phú Thọ
Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2

800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2
Phú Thọ
Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2

800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2
Phú Thọ
Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2

800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2
Phú Thọ
Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2

800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2
Phú Thọ
Đất nền thị xã phú thọ giá từ 8tr/m2

800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Chính chủ cần bán mảnh đất tại xã Thanh Đình
Phú Thọ
Chính chủ cần bán mảnh đất tại xã Thanh Đình

850 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Cần bán 2 lô đất vị trí siêu đẹp khu vực TP Việt Trì Phú Thọ
Phú Thọ
Cần bán 2 lô đất vị trí siêu đẹp khu vực TP Việt Trì Phú Thọ
Phú Thọ
Chính chủ cần bán mảnh đất tại xã Ngọc Quan Phú Thọ
Phú Thọ
Chính chủ cần bán mảnh đất tại xã Ngọc Quan Phú Thọ

1 Tỷ, 900 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán Đất Đồi Làm Trang Trại khu vực Thanh Ba Phú Thọ
Phú Thọ
Bán đất ở 120m2 cạnh dự án Wyndham Thanh Thủy
Phú Thọ
Bán đất ở 120m2 cạnh dự án Wyndham Thanh Thủy

1 Tỷ, 800 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Bán 2 lô đất chính chủ khu vực Đồng Lẻ, Dữu Lâu
Phú Thọ
Bán 2 lô đất chính chủ khu vực Đồng Lẻ, Dữu Lâu

5 Tỷ, 40 Triệu Đồng
/tổng diện tích

Chính chủ cần bán mảnh đất tại phường Vân Phú
Phú Thọ
Chính chủ cần bán mảnh đất tại phường Vân Phú

7 Tỷ, 475 Triệu Đồng
/tổng diện tích