Tính chất và ứng dụng của tem xi bạc (decal nhôm)
Thái Nguyên
Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS52
Thái Nguyên
Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS52

11 Triệu, 500 Nghìn Đồng
/chiếc

Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS51
Thái Nguyên
Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS51

Thỏa thuận
/Hà Nội

Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS49
Thái Nguyên
Thang nhôm Joongang Hàn quốc JALS49

7 Triệu, 100 Nghìn Đồng
/chiếc