cỏ lá gừng_cỏ lá tre
Thanh Hóa
cỏ lá gừng_cỏ lá tre

550 Nghìn Đồng
/kg

cỏ alfalfa linh lăng giống cỏ họ đậu
Thanh Hóa
cây lạc dại_chống xói mòn
Thanh Hóa
cây lạc dại_chống xói mòn

550 Nghìn Đồng
/g

cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng 2020
Thanh Hóa
cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng
Thanh Hóa
cỏ paspalum giống cỏ chịu ngập úng

490 Nghìn Đồng
/kilogram

cỏ ghine TD58 (Tanzanin)
Thanh Hóa
cỏ ghine TD58 (Tanzanin)

550 Nghìn Đồng
/kilogram

giống cỏ ghine dt 58
Thanh Hóa
giống cỏ ghine dt 58

550 Nghìn Đồng
/kg

cây lạc dại
Thanh Hóa
cây lạc dại

3 Triệu, 900 Nghìn Đồng
/kilogram

Thanh Hóa
Hạt giống cỏ
Thanh Hóa
Hạt giống cỏ

490 Nghìn Đồng
/kg

tổng hợp các loại cỏ
Thanh Hóa
tổng hợp các loại cỏ

550 Nghìn Đồng
/kg

Máy bẻ đai tự động nên mua hay không
Thanh Hóa