Máy vặt lông gà vịt công nghiệp phi 60 bằng inox
Vĩnh Long
Máy hàn miệng túi bằng tay
Vĩnh Long